Terapia przez sztukę

Program  dla osób z niepełnosprawnością umysłową, prowadzony w Dworku od 1993 roku.


Moja przygoda ze sztuką niepełnosprawnych dzieci zaczęła się od wystawy malarstwa chłopca z zespołem Downa, Wojciecha Kunarzewskiego, mojego osiedlowego sąsiada, którego obrazami się zachwyciłam
mówi instruktor zajęć, pani Ela.

W styczniu następnego roku rozpoczęły się regularne zajęcia dla dzieci z zespołem Downa z ośrodka przy ul. Piekarskiej. Z czasem do pracowni dołączyły dzieci z upośledzeniem autystycznym.

Poza spotkaniami w pracowni odbywają się również plenery malarskie.

Co roku nasza młodzież niepełnosprawna bierze udział w wystawie i aukcji charytatywnej, dzięki czemu udaje się choć w części zarobić na materiały plastyczne.