Regulamin

REGULAMIN PRACOWNI PLASTYCZNEJ

Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

OPŁATY
Zajęcia są odpłatne. 

Pobierz_OPŁATY 2021_22

Wpłat należy dokonać w kasie lub przelewem
Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

W tytule przelewu prosimy umieścić trzy ważne informacje:

  • nazwisko instruktora
  • rodzaj zajęć: plastyka – Dworek
  • nazwisko uczestnika

Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w zajęciach.
Posiadaczom KKR (Krakowska Karta Rodzinna) i KKN (Krakowska Karta z Dzieckiem Niepełnosprawnym) przysługuje zniżka 50%.

W przypadku lockdownu – zajęcia będą kontynuowane w trybie zdalnym.

Zasady pracy

Zajęcia plastyczne odbywają się w grupach według załączonego harmonogramu.

Przejdź do_HARMONOGRAM

  • Uczestnik korzysta wyłącznie z materiałów dostępnych w pracowni i wykonuje zadania zgodnie z zaleceniami instruktora.
  • Materiałami i przyrządami plastycznymi dysponuje wyłącznie instruktor. Zabrania się uczestnikom pracowni pobierania materiałów i przyrządów bez wiedzy instruktora.
  • Uczestnik ma obowiązek starannego wykonania pracy, tak aby nie generować strat materiałowych.
  • Uczestnik nie rozpoczyna nowej techniki dopóki wcześniejsza, rozpoczęta praca nie zostanie ukończona.
  • Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna. Instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczone ubranie uczestnika zajęć.
  • W czasie trwania zajęć na terenie pracowni nie może przebywać uczestnik spoza grupy.
  • W czasie zajęć obowiązuje nakaz zasłaniania ust – maseczki

Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres trzech miesięcy od chwili zakończenia roku szkolnego. (Zakończenie roku szkolnego: czerwiec, ostateczny termin odbioru prac: wrzesień).

Pracownia zastrzega możliwość wykorzystania fotografii prac uczestników do celów promocyjnych.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.