Regulamin

REGULAMIN PRACOWNI PLASTYCZNEJ

Pracownia plastyczna obejmuje zajęcia:

 • dla dzieci w wieku 5 – 6 lat
  instr. A. Szewczyk, 60 min/tydz
 • dla dzieci w wieku 7 – 13 lat
  instr. A. Podczaszy, A. Szewczyk, 90 min/tydz.
 • dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
  instr. A. Podczaszy, A. Szewczyk, 120 min/tydz.
 • dla dorosłych 20, 30, 40+
  instr. A. Podczaszy, 150 min/tydz
 • dla dorosłych 50+
  instr. E. Jaros-Wasilewska, 180 min/tydz

OPŁATY
Zajęcia są odpłatne. Patrz : OPŁATY 2020_21 POBIERZ
Wpłat należy dokonać w kasie lub przelewem
Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

W tytule przelewu prosimy umieścić trzy ważne informacje:

 • nazwisko instruktora
 • rodzaj zajęć: plastyka – Dworek
 • nazwisko uczestnika

Pierwsza rata płatna do 10 października. Kolejnych rat należy dokonać w kasie lub przelewem:

 • pracownie plastyczne:
  II rata – do 10 stycznia
  III rata – do 10 kwietnia

Opłata  jest stała, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu. Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w zajęciach.
Posiadaczom KKR (Krakowska Karta Rodzinna) i KKN (Krakowska Karta z Dzieckiem Niepełnosprawnym) przysługuje zniżka 50%.

Zajęcia plastyczne odbywają się w grupach według załączonego harmonogramu. Patrz: HARMONOGRAM 2020_21 pobierz

Materiały plastyczne uczestnicy otrzymują na miejscu. Prosimy jedynie o zaopatrzenie  w teczkę formatu A3.

Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna. Instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczone ubranie uczestnika zajęć.

Obowiązuje nakaz zakrywania ust (maseczki)

Materiałami i przyrządami plastycznymi dysponuje wyłącznie instruktor. Zabrania się uczestnikom pracowni pobierania materiałów i przyrządów bez wiedzy instruktora.

W czasie trwania zajęć na terenie pracowni nie może przebywać uczestnik spoza grupy.

Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres trzech miesięcy od chwili zakończenia roku szkolnego. (Zakończenie roku szkolnego: czerwiec, ostateczny termin odbioru prac: wrzesień).

Pracownia zastrzega możliwość wykorzystania fotografii prac uczestników do celów promocyjnych.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.