Pracujemy zdalnie

Moi drodzy,
Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją, od 12 listopada pracownie plastyczne działają w trybie on-line